School Anthem

Oor die Hoëveld se deinings
Het helde gestreef,
Om met vryheids-ideale
‘n volk te laat leef,
Die Hoëveld se lug
Het met hemelse blou
Die smart en verdriet en
Vernieling aanskou

Met dade nie woord,
Is lewens gegee
Dat ons op hul voorbeeld
‘n toekoms kan smee

Ons skool gee aan ons nou
Die durf en die moed
Om ons nasie te dien, ja
Met vuur en met gloed
Voort in ons wandel sê ons
Dan ook nou
“FACT NON VERBA”
So staan ons getrou

– Ella de Bruyn