Hostels

Koshuise
Hostel logos
Ligbron Academy of Technology provides a home away from home for altogether 250 learners in the four hostels namely: Kremetart, Taaibos, Bonsai and Kiepersol. Kremetart, Taaibos and Bonsai are the boys’ residences and Kiepersol is the girls’ residence. Learners who are placed in the residences are under the supervision of the housefather, Mr Pierre van Wyngaard and housemother, Ms Rosaan Kapp. Ander diensdoenende koshuispersoneel saam met die Ligbron Leerderbestuur, skep ‘n huislike atmosfeer wat alle leerders welkom laat voel. Daarmee saam handhaaf hulle ook ‘n gedissiplineerde omgewing om te verseker dat elke leerder ‘n groot sukses maak van hulle reis by die Liggies.
Pierre van Wyngaard
Koshuisvader
Rosaan Kapp
Koshuismoeder