Learner Support Centre

Ligbron se ondersteuningsentrum bied ondersteuning aan leerlinge waar daar akademiese hindernisse is, help met vakkeuses en beroepsopleiding. Die jeugwerker help kinders om ten spite van hulle omstandighede steeds hulle volle potensiaal te bereik, met die hulp van geestelike en emosionele berading.

Our skilled and passionate staff and experts are equipped to identify needs among learners, manage mechanisms and strategies to provide appropriate support and empower staff to guide learners to their full ability in their quest for success.