Detention Procedure

Detensie Prosedure

English

 1. Classroom management and classroom rules are clearly communicated to the learner. As everyone makes mistakes, learners will not receive a detention for every offense. We use a Strike 1, 2 and 3 system. This means that when a learner obtains a level 1 offense three consecutive times (30 marks as per SAMS), he/she will receive one detention.
 2. Parents will be notified on the preceding Friday by way of an SMS if their child has detention for the following Wednesday afternoon.
 3. Detention starts on a Wednesday afternoon at 14:00 and will continue until 16:00.
 4. When a learner committed an offence, a Discipline Report Card is completed.
 5. If a leaner fail to attend detention, the learner will then have two detentions. The first one will be valid and the second detention is a Level 2 (30 point) offense as a result of not attending the first detention.
 6. If a learner has received detentions repeatedly (3 times), the disciplinary office will interview with the learner and parents.
 7. If a learner has extra class on the day that he/she has to report for detention, the teacher who is responsible for the extra class, must come and sign the learner out at the detention class and return the learner to detention as soon as the extra class has been concluded.

Afrikaans

 1. Klaskamerbestuur en klasreëls word duidelik aan leerders gekommunikeer. Almal maak foute daarom sal ‘n leerder nie vir elke oortreding ‘n detensie ontvang nie. Ons maak gebruik maak van ‘n Strike 1, 2 en 3 stelsel. Dit beteken wanneer ‘n leerder drie maal ‘n vlak 1 oortreding behaal (30 punte soos per SAMS), sal hy ‘n detensie ontvang.
 2. Ouers sal op die voorafgaande Vrydag ‘n SMS ontvang indien u kind die volgende Woensdag detensie het.
 3. Detensie begin op ‘n Woensdagmiddag om 14:00 en eindig om 16:00.
 4. Wanneer ‘n leerder ‘n oortreding begaan, word ‘n dissipline verslagkaart voltooi.
 5. Indien ‘n leerder sy plig versuim om detensie by te woon, sal dit beteken dat die leerder nou twee detensies het. Die eerste detensie ontvang asook ‘n tweede detensie wat ‘n Vlak2 (30punte) oortreding is omdat hy/sy nie detensie bygewoon het nie.
 6. Indien ‘n leerder herhaaldelik (3 maal) detensie ontvang het, sal die dissipline kantoor verder met die leerder en ouers in gesprek tree.
 7. Indien ‘n leerder ekstra klas het op ‘n dag wat hy vir detensie moet aanmeld, moet die onderwyser wat die ekstra klas aanbied, die leerder by die detensie klas kom uitteken en weer terug besorg na afloop van die ekstra klas.

English

Download the English detention procedure here. This file requires a PDF reader to view.
Download
Detention Procedure

Afrikaans

Laai die Afrikaanse Detensie prosedure hier af. Hierdie lêer vereis 'n PDF-leser om te sien.