VLR 2019 LRC

Baie geluk aan die Liggies wat verkies is tot die VLR. Mag julle ‘n geseënde dienstermyn beleef.
Onthou – As jou dade ander inspireer om te droom, leer en doen, dan is jy ’n leier” – John Quincy Adams.

Congratulations to the Liggies who were elected to the LRC. May you have a blessed term as leaders in Ligbron.
Remember: A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.