Motiveringsaand/Motivation Evening

Motiveer

Gebruik die geleentheid…
Alle Liggies en hul ouers word hartlik uitgenooi om Dinsdag 6 Feb om 18h00 ‘n motiveringspraatjie deur prof. Desiré Vorster in die saal by te woon.
Kom kry weer bietjie pitkos vir die siel en word weer positief oor ons land en jou persoonlike omstandighede. Toegang is gratis.

Carpe Diem …
Don’t miss out on a wonderful opportunity to be positively influenced by prof. Desiré Vorster.
All the Liggies and their parents are invited to the event. It will take place in the school hall on Tuesday 6 Feb at 18h00 at no charge.