Atletiek / Athletics

atletiek

A.g.v die byeenkoms by HTS Witbank sal die skool om 12H00 sluit.
The school will close at 12H00 due to the athletics meeting at HTS Witbank.