Oueraand/ Parent evening

Oueraand

Wanneer: Dinsdag 30 Januarie om 18h00.
Waar: Skoolsaal
Die personeel word tydens die oueraand bekendgestel aan die ouers en belangrike algemene sake word hanteer.
Gr 12- ouers se vergadering sal plaasvind na afloop van algemene vergadering.
When: Tuesday 30 January at 18h00
Where: School hall
The staff members will be introduced to you and important general issues will be handled.
Gr 12 meeting will take place afterwards.