Kerkdiens Graad 12

kerk3

Graad 12 leerlinge se Kerkdiens is Maandag om 11H00 by NG Moedergemeente.
Grade 12 pupils Church service is Monday at 11H00 at the Dutch Reformed Church in Jan van Riebeeck Street.

Blog Attachment